จ่ายก่อนเจ็บ


สารคดีกึ่งละครสั้น

ตอนที่ 3 จ่ายก่อนเจ็บ