เจ็บนี้มีจ่าย


สารคดีกึ่งละครสั้น

ตอนที่ 2 เจ็บนี้มีจ่าย