การส่งลูกจ้างเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 19 การส่งลูกจ้างเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน