เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 13 เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน