อย่าลิม อย่าทิ้งสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า นักแสดง ช่างแต่งหน้า Taxi มอเตอร์ไซต์รับจ้าง อย่าลืม อย่าทิ้งสิทธิความเป็นผู้ประกันสังคมตามมาตรา 40