“มอบของให้กับกับนายชัยณรงค์ นาคไทย พี่ชายของนายสมชาย ยามดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ถูกรถชนบริเวณป

28 พฤศจิกายน 2560

นายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 และ นางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำและ ชี้แจงสิทธิเกี่ยวกับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินทดแทน และมอบของให้กับกับนายชัยณรงค์ นาคไทย พี่ชายของนายสมชาย ยามดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ถูกรถชนบริเวณประตูกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี