ลธ บุญสงค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Open House & Opening SSo @ BSR โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

14 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดงาน Open House & Opening SSO @ BSR โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ พร้อมบรรยายพิเศษทิศทางและนโยบายประกันสังคม “เพื่อมุ่งเน้นดูแลส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการและผู้ประกันตน” โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ชินวัต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้นางนงลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนางสาววันดี คงอินทร์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง 7 กรณี เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ประกันตนเชื่อมั่นได้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะให้การรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีศักยภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย