ลธ บุญสงค์ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของนายกและรมว และร่วมพิธีเปิดมหกรรมว่าว

13 กุมภาพันธ์ 2566

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี   

   ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางนงลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงาน

ประกันสังคม นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางสาววันดี คงอินทร์
หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ
ตลอดจนร่วมออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในงาน ณ หาดนายอำเภอ
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี