ลธ. บุญสงค์ ร่วมงาน Skill Expo Thailand 2022

08 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพ” โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี และมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 จังหวัดนนทบุรี

  ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม และเล่นเกมแจกของรางวัล แก่ผู้ร่วมงาน