ลธ บุญสงค์ พร้อมผู้บริหาร สปส ร่วมลงนามถวายพระพร

01 มกราคม 2566

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  ณ อาคารราชพิพิธภัณฑ์ บริเวณพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร