รมว สุชาติเป็รประธานเปิดการอบรม หลักสูตรแนวปฎิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน

30 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554” ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางจันทร สูญทุกข์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ เลขานุการกรม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ ณ ห้องมารีน่า 1 โรงแรมโนโวเทลมารีน่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ “Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน อบรมความปลอดภัยฟรี 10,000 คน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว