รมว.สุชาติร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรี

19 มกราคม 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน กาดวิถีชุมชนคูบัว และพบปะให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดราชบุรีโดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีว่ากากระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี