รมว.สุชาติเป็นประธานตรวจเยี่ยมการให้บริการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

18 มกราคม 2566

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการให้บริการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรการให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน นายพิเดช ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด  กล่าวแนะนำบริษัท ซึ่งมี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

     ในการนี้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองโรคร้ายแรง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” โดยให้เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรคตามที่โรงพยาบาลกำหนด ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมแจกของรางวัล แก่ผู้ร่วมกิจกรรม