รมว.สุชาติมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นจังหวัดชลบุรี

16 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุุรี เขต 1 พร้อมให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสาขาต่าง ๆ โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางจันทร สูญทุกข์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ เลขานุการกรมนายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุลหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี