นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายจัดทำแผนงบประมาณ 2567

12 มกราคม 2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี ซึ่งมีนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี