นาย​สุชาติ​ ชม​กลิ่น​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​แรงงาน​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน​

11 มกราคม 2566

     วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022" พร้อมคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางจันทร สูญทุกข์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี