พิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนทิศทางงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย

19 พฤศจิกายน 2565

  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนทิศทางงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย "SSO TRUST" เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (ภาคใต้) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานประกันสังคมประจำปี 2565” โดยมีนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด และมีนางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลาซ่า 1 ชั้น 3 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต