เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประกันตนในโครงการ สปส.

19 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนในโครงการ สปส. มอบสุข พร้อมนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ผู้ทุพพลภาพ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สาเหตุเนื่องจากหลอดเลือดสมองอุดตัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภรรยาพบผู้ป่วยล้มนอนในห้องน้ำ แขนขาขวาไม่มีแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ส่งต่อโรงพยาบาลพญาไท 1 แพทย์วินิจฉัยหลอดเลือดสมองอุดตัน ทำให้เดินไม่ได้ รับรู้แต่พูดไม่ได้ ฟังเข้าใจ ทานอาหารเองได้ด้วยมือซ้าย นอนอุจจาระ แขนขาซ้ายอ่อนแรง ออกไปไหน ต้องนั่งรถเข็น กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ต้องมีผู้ดูแล สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 92 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 4,177.50 บาท ตลอดชีวิต