งานสมโภชน์กฐินพระราชทาน จังหวัดสงขลา

21 ตุลาคม 2565

       วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง พระอารามหลวง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานประกันสังคม ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการซึ่งมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานประกันสังคม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนร่วมสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งนี้ จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565