รอง ณัฐชนน ลงพื้นที่มองถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหววัดนนทบุรี

12 ตุลาคม 2565

        วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมนางอัจจิมา ธาราแสวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยได้มอบถุงยังชีพรวมถึงของใช้ที่จำเป็น ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานดุจคนใน “ครอบครัว” และนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง