ผู้ตรวจ ศุภพร เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ งานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน รุ่นที่ 4

18 ตุลาคม 2565

       นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน รุ่นที่ 4 โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีและนางพจนารถ สุทธิพร ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมใบหยก สกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน 7 กรณี กองทุนประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด และสาขา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม