เลธาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเชียงราย

24 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบของใช้จำเป็นให้แก่ นายวิมล บุญล้อม ผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่นตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชีงราย ซึ่งทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดสมองตีบ ทำให้แขนขาข้างขวาอ่อนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 15 ปี โดยมีนางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนักกายภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่

 สำนักงานประกันสังคมยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคน เพราะผู้ประกันตนทุกคน คือ “ครอบครัวประกันสังคม” ผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้ว จะได้รับควา คุ้มครองดูแลผู้ประกันตน ตรงตามความมุ่งหวังของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งช่วยสร้างคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางจิตใจให้กับผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน