เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง จังหวัดเชียงราย

24 กรกฏาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใย เร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ นางสาวจุฑามาศ ทรายทา เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศและคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจ พร้อมสอบถามอาการจากคณะแพทย์ผู้รักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     ผู้ประกันตนเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่ต้นปี ได้เข้ารักษาตามสิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้ตัดมือข้างซ้ายที่เป็นเนื้อตายออกเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ ปัจจุบันเริ่มมีรอยแผลเขียวช้ำตามนิ้วมือนิ้วเท้าที่เหลือ คาดการณ์ว่าอาจต้องตัดมือข้างขวาและเท้าทั้ง 2 ข้างออก เนื่องจากเป็นโรคหลอดเลือดเล็กเลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายนิ้ว จึงต้องรักษาตามอาการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายติดตามอาการและดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดต่อไป