กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ ผู้ประกันตน จากเหตุการณ์คานปูนสะพาน ถล่มทับรถจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

05 สิงหาคม 2565

     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของ นางสาวสุวรรณี รักท้วม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ประสบอุบัติเหตุไม่เนื่องจากการทำงาน จากเหตุการณ์คานปูนสะพาน ถล่มทับรถจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 90,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพอีก 142,100.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,100.66 บาท  ทั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวสมนา โปร่งจิตต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดไทร ซอยเอกชัย 23 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

     สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้งทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างครบถ้วน ทันท่วงที เพราะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกคนคือ คนในครอบครัวประกันสังคม