กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ครอบครัว ลูกจ้างที่เสียชีวิตขณะตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ่อพักน้ำเสียคอนโดย่านบางนา

21 กรกฏาคม 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ครอบครัว นายทศพล ฟักสวัสดิ์ตำแหน่งช่างอาคาร ลูกจ้างที่เสียชีวิตขณะตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ่อพักน้ำเสียคอนโดย่านบางนา โดยได้รับค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,176,000 บาท และเงินชราภาพสะสม 19,331,98 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,331.98 บาท

     ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนายพินิจ ผุดไซตู ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ