รมว.สุชาติ สั่ง สปส. เร่งดูแลช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท JSL โดยด่วน

04 กรกฏาคม 2565

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กรณีเลิกจ้างพนักงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทันที

       ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวจรินทิพย์ จันทรมานะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือในส่วนของสำนักงานประกันสังคม พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4