สำนักงานประกันสังคม เป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุขที่ยั่งยืน

30 มิถุนายน 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุขที่ยั่งยืน(Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)” ภายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุม Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     ต่อจากนั้น รองเลขาธิการฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ศูนย์สารนิเทศ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงาน