สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีตายเนื่องจากการทำงาน จากเหตุเพลิงไหม้

29 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่พร้อมนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นางสาว SREYNEANG NOB ซึ่งเป็นภรรยาของนาย PHEAK DOEUM ลูกจ้างชาวกัมพูชา ห้างผ้าใบราชวงศ์ จะได้รับค่าทำศพจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีตาย 722,904 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 17,512 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) เป็นเงินทั้งสิ้น 790,416 บาท ณ ศาลา 2 วัดพระพิเรนทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประกันสังคม มีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็จะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างครบถ้วน ทันท่วงที เพราะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกคนคือคนในครอบครัวประกันสังคม