นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

29 มิถุนายน 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานตามนโยบาย พร้อมนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี โดยได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน (Coding) ให้แก่เยาวชน และเยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้มีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ และร่วมจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่