รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงาน และได้พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

26 มิถุนายน 2565

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าพบ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
     โอกาสนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ได้พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมตรวจเยี่ยมฝ่ายแรงงานฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน โดยมี นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับ