รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูวกระทรวงแรงงาน

25 มิถุนายน 2565

       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการภาคก่อสร้าง พร้อมหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อศึกษาการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การศึกษาระบบการดูแลแรงงานต่างชาติ ในโอกาสเยือน บริษัท Samho Development จำกัด ณ เมืองฮวางซอง สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างที่รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคหลายประเภท เช่น ถนนทางด่วน ทางรถไฟ อุโมงค์ ศูนย์อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และสถานที่พักอาศัยโดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการจ้างแรงงานไทยจำนวนมากที่สุดในเกาหลีใต้ มีลูกจ้างคนไทย 759 คน แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างในสาธารณรัฐเกาหลีและหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมถึงการศึกษาระบบการดูแลแรงงานต่างชาติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการเข้าหารือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการดูแลสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของประเทศไทยต่อไป