กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4

22 มิถุนายน 2565

  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เส้นหมี่ น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการ ไปมอบผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่ ให้ลูกจ้างและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4  ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพบว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมให้ดูแลอำนวยความสะดวก ในเรื่องของสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล เบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รายงานความคืบหน้ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทยอยลงทะเบียนแล้ว 107 ราย ทั้งนี้ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายประกันสังคมคุณวีระชัย รื่นผกา แจ้งว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนจำนวนประมาณ 70 ราย ขณะนี้ สำนักงานเขตปทุมวัน กทม.ได้จัดพื้นที่พักชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ให้กับผู้เดือดร้อนและกำลังจัดระเบียบในการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป