รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่

18 มิถุนายน 2565

          วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาตั้ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 111 คน มีสถานประกอบการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 18,292 แห่ง ผู้ประกันตน 435,040 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 222,246 คน มาตรา 39 จำนวน 112,722 ราย และมาตรา 40 จำนวน 100,072 คน มีผู้ประกันตนมาใช้บริการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 600 คนต่อวัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการภายใต้แนวคิด "SSO TRUST" เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต แก่ผู้ประกันตน และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนดุจคนในครอบครัวประกันสังคม