“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค สปส.จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบาง

29 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงาน และให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพูดคุย รับฟังปัญหาต่างๆ จากผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกงแห่งใหม่ ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีนายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายบัญญัติ เลื่อนแป้น หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง พร้อ