พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565

01 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมรับข้อเรียกร้องวันแรงงาน 8 ข้อ จากนายสุชาติ ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน
แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้นำแรงงาน และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมชมบูทกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคม
พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน