นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เยี่ยมชม พร้อมมอบของรางวัลให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

01 พฤษภาคม 2565

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เยี่ยมชม พร้อมมอบของรางวัลให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ร่วมกิจกรรมภายในบูธของสำนักงานประกันสังคม ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     

     ภายในงาน ศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิครินทร ์และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมออกบูธให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน