นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ Top News talk

12 เมษายน 2565

     นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ  Top News talk ในประเด็นเรื่อง “ช่วงสงกรานต์พกบัตรประชาชนใบเดียว เข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมได้ทุกแห่ง” ออกอากาศในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 22.35 น. ช่อง 77 Top News ผ่านกล่องดาวเทียมและ IPTV ทุกระบบ โดยมีนายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับมีผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้ ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel อย่างทันท่วงที