กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

11 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความตั้งใจดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน ให้เข้าถึงสิทธิตามมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนสิ้นสุดการรักษา เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือ “ครอบครัวเดียวกัน”