กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

11 เมษายน 2565

   วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

   กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลและพัฒนาระบบจัดการให้บริการ ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ประกันตน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจมายังผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือ “ครอบครัวเดียวกัน”