“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค สปส.จ.ระยอง สาขาปลวกแดง”

29 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงาน และให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพูดคุย รับฟังปัญหาต่างๆ จากผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขา ปลวกแดง โดยมี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองสาขาปลวกแดง