เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมแสดงความยินดี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

08 เมษายน 2565

       นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกและมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) “70 ปี  อสมท คู่สังคมไทย” โดยมีผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร