กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบ สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตให้กับทายาท

01 เมษายน 2565

     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางเบญจวรรณ แสงแผ้วผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ในตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตให้กับทายาท นายประสิทธิ์ สุภัทร์วัน ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือใกล้ป้อมพระจุล สะพาน 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 โดยทายาทจะได้รับ ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,680,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 219,064.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,949,064.60 บาท โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่11 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

       กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงทายาทของผู้เสียชีวิตที่ประสบเหตุให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง