เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

02 กุมภาพันธ์ 2565

          วันพุุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนทำงานด้วยความรักสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และให้ใช้แนวคิด SSO TRUST ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเป็นที่ ยอมรับ เชื่อมั่น และประทับใจให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางชวนพิศ  วีระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง  นางอัจจิมา ธาราแสวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ