กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) จังหวัดชลบุรี

21 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี อำเภอเมือง และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 จำนวน 193,227คน มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง และโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,500 คน โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 52 วัน ทำการ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์