เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตามโครงการ ประกันสังคมมอบสุข

20 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวศิริหทัย แท่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางณิชกานต์ ศรีทา ประกันสังคมจังหวัดน่าน นางสุดารักษ์ ภายสันใจ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตามโครงการประกันสังคมมอบสุข เพื่อเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการดำเนินตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้แคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” ที่จะมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความสุขและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ (มาตรา 33/39/40) โดยได้มอบให้แก่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ในเขตอำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร สุคำ มีอาการร่างกายอ่อนแรงซีกขวาจากอุบัติเหตุจราจร นายทวีศักดิ์  ทองเทพ อาการอัมพาตท่อนล่างจากอุบัติเหตุจราจร และนางสาวการะเกศ ก๋องพรม ถูกตัดขาทั้ง 2 ข้างเหนือเข่า นิ้วมือหงิกงอผิดรูป สาเหตุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง