กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อิมเวสติเกชั่น จำกัด

20 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อิมเวสติเกชั่น จำกัด เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนฑิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  พร้อมนายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 มีจำนวนผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 168,751 คน มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,200 คน โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม -21 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์