คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose)

19 มกราคม 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนัญญา กรีธาพล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 พร้อมนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวนิธิยาพร ลิมปะพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี