นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9

19 มกราคม 2565

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางพยอม ลักษณะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ให้การต้อนรับ 

     สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 มีจำนวนผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 จำนวน 175,086 คน มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,200 คน โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 52 วันทำการ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์