วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นำคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 12) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)

17 มกราคม 2565

     วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นำคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 12) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) โดยมีนางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

     ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนฯ ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้แก่ นายเธียร ทองลอย นักวิชาการประกันสังคม 3 และนายสมศักดิ์ รวมทรัพย์ พนักงานสถานที่ 3 ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการชิงแชมป์โลก (ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รายการ IBF Para Bowling World Championship 2021