ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี โฆษกสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ

28 ตุลาคม 2564

       เมื่อวันพฤหัสดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 250 แพ็ค แก่ผู้ประสบจากอุทกภัย ณ ศาลาประชาคม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน นาายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี นางสาวปวีรา วัชรศักดิ์ตระกูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางสาวอัญชลี แก้วเจริญวงศ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

       ต่อจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทุพพลภาพ พร้อมมอบของใช้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแทนความห่วงใยแก่ผู้ทุพพลภาพ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เลือดออกในสมอง กระดูกซี่โครงหัก แขนขาขวาอ่อนแรง มีอาการกระตุก พูดสื่อสารไม่ชัด เดินได้ แต่วิ่งไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ซี่งอยู่ในความดูแลของบิดา-มารดา ผู้ทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จำนวน 6,907.50 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต